Cenník | MR & Partner

Cenník

Základná sadzba pre rok 2023 Cena bez DPH* Popis
Zaradenie novej spoločnosti do našej evidencie: 50 € Prvotná konzultácia, pomoc pri založení s.r.o., zahŕňa vytvorenie kompletnej zložky, registráciu na DU, splnomocnenie
Rozdelovanie prinesených dokladov 20 € Poplatok pri prinesení neúplných, pokrčených a neuložených dokladov za mesiac
Vedenie účtovníctva - podvojné    
Podľa počtu účtovných položiek 0,90 € - 1 € za jednu položku, pričom min. sadzba je 100 €/mesiac
Paušál :    
Min. sadzba - do 50 účtovných položiek: 100 € Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní
Do 100 účtovných položiek: 150 € Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní
Do 150 účtovných položiek: 200 € Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní
Do 200 účtovných položiek: 250 € Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní
Do 250 účtovných položiek: 300 € Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní
Do 300 účtovných položiek: 350 € Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní
Nad 300 účtovných položiek podľa dohody Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní
Účtovná závierka a DPPO 1x mesačný paušál spracovanie účtovnej závierky, inventarizácie, výstupov a DPPO priznania
Vedenie účtovníctva - jednoduché    
Podľa počtu účtovných položiek 0,85 € za jednu položku, pričom min. sadzba je 60 €/mesiac
Paušál podľa počtu účt. položiek od 60 € Mesačne vrátane riadnych DPH priznaní, podľa dohody pričom min sadzba 60 €
Daňové priznanie Fyzickej osoby od 100 €  
Ostatné účtovné služby    
Nulové DPH: 20 € Vrátane evidencia povinných náležitostí
Dodatočné DPH: 30 € Vrátane evidencie povinných náležitostí
Vystavovanie faktúr v mene klienta: 5 € Za každú vystavenú faktúru nad 2 FA mesačne
Daňové priznanie DPPO komplet: 1 €/položka
min. 100 €
Počet položiek vynásobený sadzbou, pričom min. sadzba je 100 €. Suma je vrátane výkazov a poznámok.
Daň z motorových vozidiel: 10 € za jedno vozidlo
Priebežné výkazy: 50 € Pre banku, leasingovku, intrastat, štatistika a podobne…
Vybavenie dobrovoľného platiteľa DPH 100 € podanie žiadosti a vypracovnie povinných príloh
Skenovanie dokladov (elektronické účtovníctvo) 0,20 € sken jedného dokladu a ich roztriedenie do zložiek podľa evidencie účtovných kníh
Archivácia účtovníctva (fyzická) 20 € ročne/1 ks šanón - uskladnenie v zabezpečenom archíve
Vzor internej smernice (účtovníctvo, mzdy) 30 € - 100 € v závislosti od rozsahu internej smernice
Zľava v % Popis
„Import vydaných faktúr“ 30% z ceny účtovného zápisu vzťahujúcej sa k vydanej faktúre pri bezproblémovom načítaní do programu MRP
Prirážka    
Dodanie dokladov k DPH po 12-tom dni do 20-teho dňa 20% počíta sa ak väčšia časť dokladov je dodaná po zmluvnom termíne tj. po 12-tom dni nasl. mesiaca
po príslušnom kal. mesiaci ale dodané do 20-teho dňa
Dodanie dokladov k DPH po 20-tom dni do 24-teho dňa 40% počíta sa ak väčšia časť dokladov je dodaná po zmluvnom termíne ale po 20-tom dni nasl. mesiaca
po príslušnom kal. mesiaci ale zároveň   dodané do 24-teho dňa
Dodanie dokladov k DPH v deň DPH (tj. 25-ty deň) 70% počíta sa ak väčšia časť dokladov je dodaná v deň podania DPH, tj. 25-ty deň
Mzdové služby    
Vypracovanie dokumentov na prihlásenie firmy do SP / ZP / DÚ 10 € Za každú inštitúciu
Spracovanie mzdovej agendy 12 € Mesačne spracovaná mzda za jedného zamestnanca (TPP aj dočasného)
Prihláška/Odhláška zamestnanca do SP a ZP 10 € za jednu prihlášku/odhlášku za zamestnanca aj dohodára (SP a ZP sa počíta ako 1)
Ročné zúčtovanie za zamestnanca 10 € - 15 € za jedného zamestnanca
Daňové priznanie Fyzickej osoby od 80 € za 1 ks
Editovateľý vzor zmluvy pre zamestnanca spolu s dokumentami (Dotazník, Lek. prehliadka, Súhlas so sprac. OÚ, Oboznámenie so sprac. OÚ a Upl. NČZD) 30 € za zamestnanca
Dodatok/zmena zmluvy 10 € za zmenu
Editovateľný vzor smernice 30 € - 100 € za 1 ks
Dodatok k smernici / výdavkový / príjmový doklad / a iné 20 € - 100 € za 1 ks
Dokumenty + prihlásenie firmy pod svoje konto na SP / DÚ / ZP 15 € za inštitúciu
Ďalšie daňové a poradenské služby    
Daňové poradenstvo 40 € - 70 € Hodina - v závislosti od problematiky a požadovaného výstupu (ústne/email/stanovisko)
Mzdové poradenstvo 20 € - 40 € Hodina - v závislosti od problematiky a požadovaného výstupu (ústne/email/stanovisko)
     
    Účtovná položka
je jeden účtovný zápis. Spravidla to predstavuje zaúčtovanie jedného dokladu bez DPH. Ak je firma platiteľ DPH, tak zaúčtovanie dokladu s možnosťou uplatnenia DPH sú už 2 zápisy. Počet účtovných zápisov vzrastá prípadným rozúčtovaním na strediská, alebo aj v prípade účtovania trz. metódy 80/20. Účtovnou položkou je aj zaúčtovanie jedného pohybu na bankovom výpise, nie celého bankového výpisu!

 

*Základná sadzba sa mení podľa miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien zverejnenej štatistickým úradom SR.


kancelária Púchov
kancelária Bratislava

Kontaktujte nás a dohodnite si termín osobného stretnutia

Email: office@mrpartner.sk
Telefón: 0910 672 040

Kancelária PÚCHOV:

Pribinova 1168/2
020 01 Púchov

Kancelária BRATISLAVA:

Gajova 4
811 09 Bratislava

Fakturačné údaje:

MR & partner s.r.o.
Bajkalská 45/G
821 05 Bratislava
IČO: 51 199 092


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/sites/6/site85736/public_html/temps/header.php:81) in /www/sites/6/site85736/public_html/code/site-stats.php on line 60