Účtovné závierky | MR & Partner

Účtovné závierky

Účtovná závierka predstavuje zavŕšenie procesu vedenia účtovníctva za účtovné obdobie (kalendárny, prípadne hospodársky rok) a poskytuje manažmentu cenné informácie o stave firmy. Služby zostavenia účtovnej závierky zväčša nadväzujú na priebežne vedené účtovníctvo a tvoria ju výkazy:

V sústave jednoduchého účtovníctva:

  • výkaz o príjmoch a výdavkoch
  • výkaz o majetku a záväzkoch

 

V sústave podvojného účtovníctva:

  • súvaha
  • výkaz ziskov a strát
  • poznámky

kancelária Púchov
kancelária Bratislava

Kontaktujte nás a dohodnite si termín osobného stretnutia

Email: office@mrpartner.sk
Telefón: 0910 672 040

Kancelária PÚCHOV:

Pribinova 1168/2
020 01 Púchov

Kancelária BRATISLAVA:

Gajova 4
811 09 Bratislava

Fakturačné údaje:

MR & partner s.r.o.
Bajkalská 45/G
821 05 Bratislava
IČO: 51 199 092


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/sites/6/site85736/public_html/temps/header.php:82) in /www/sites/6/site85736/public_html/code/site-stats.php on line 60