Podvojné účtovníctvo | MR & Partner

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo sa týka všetkých spoločností, ktoré sú zapísané v OR SR. Väčšina spoločností prenecháva vedenie svojho účtovníctva na externú daňovo-účtovnícku firmu, aby sa mohla naplno venovať svojmu podnikaniu a preto ponúkame službu vedenia externého podvojného účtovníctva, ktorá zahŕňa najmä :
 • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a posudzovanie oprávnenosti nákladov
 • spracovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie kníh odberateľských a dodávateľských faktúr
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku (krátkodobého, dlhodobého)
 • evidencia a spracovanie DPH
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

kancelária Púchov
kancelária Bratislava

Kontaktujte nás a dohodnite si termín osobného stretnutia

Email: office@mrpartner.sk
Telefón: 0910 672 040

Kancelária PÚCHOV:

Pribinova 1168/2
020 01 Púchov

Kancelária BRATISLAVA:

Gajova 4
811 09 Bratislava

Fakturačné údaje:

MR & partner s.r.o.
Bajkalská 45/G
821 05 Bratislava
IČO: 51 199 092


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/sites/6/site85736/public_html/temps/header.php:81) in /www/sites/6/site85736/public_html/code/site-stats.php on line 60